En Omfattende Samling Av Kjente Sitater Av Forfattere, Kjendiser, Nyhetsmakere Og Mange Andre.

J. Paul Getty Sitater

'De saktmodige skal arve jorden, men ikke dens ...' - siterer J. Paul Getty

Confucius Sitater

'Å lære uten tanke er arbeidskraft tapt; tenkte ... '- siterer Confucius

Adam Smith Sitater

'De fattiges virkelige tragedie er fattigdommen til ...' - siterer Adam Smith

Victor Hugo Sitater

'Det er ingenting som en drøm om å skape ...' - sitater Victor Hugo

Albert Einstein Sitater

'Informasjon er ikke kunnskap.' - siterer Albert Einstein

Victor Hugo Sitater

'Sterke og bitre ord indikerer en svak årsak.' - Sitater Victor Hugo

William Makepeace Thackeray-sitater

'En god latter er solskinn i ...' - siterer William Makepeace Thackeray

Roy Conli Sitater

'Sinnet er verdens største våpen.' - Roy Conli siterer

Seth Godin Sitater

'Grav brønnen din før du er tørst.' - Siterer Seth Godin

Joseph B. Wirthlin sitater

'Hver natt før jeg legger meg, tar jeg ut ...' - siterer Joseph B. Wirthlin

Lao Tzu Sitater

'Den som kjenner seg selv, er opplyst.' - Sitater fra Lao Tzu

Gretchen Rubin Sitater

'Dagene er lange, men årene er korte.' - Sitater Gretchen Rubin

John Piper Sitater

'Gud er mest herliggjort i oss når vi er mest ...' - siterer John Piper

George M. Cohan Sitater

'Mine damer og herrer, moren min takker deg ...' - siterer George M. Cohan

Dolly Parton sitater

'Det koster mye penger å se så billig ut.' - Sitater fra Dolly Parton

Paris Hilton Quotes

'Noen jenter er bare født med glitter i ...' - sitater Paris Hilton

Jessica Alba Sitater

'Jeg liker ikke å være sentrum for oppmerksomheten.' - sitater Jessica Alba

George Burns Sitater

'Du kan ikke la være å bli eldre, men du har ikke ...' - sitater George Burns

Bo Bennett Sitater

'Tenk før du handler og handler på det du tror.' - Sitater Bo Bennett

Maya Angelou Sitater

'Jeg er takknemlig for å være kvinne. Jeg må ha ... '- siterer Maya Angelou

George Bernard Shaw Sitater

'Den som kan, gjør det. Den som ikke kan, lærer. ' - Sitater George Bernard Shaw

Stuart Scott Sitater

'Når du dør, betyr det ikke at du mister ...' - siterer Stuart Scott

Dexter Scott King sitater

'Også livet er verdifullt å kaste bort - å bruke på ...' - siterer Dexter Scott King

Camille Pissarro Sitater

'Salige er de som ser vakre ting i ...' - siterer Camille Pissarro

Tacitus sitater

'En dårlig fred er enda verre enn krig.' - Tacitus sitater

James Russell Lowell Sitater

'En torn av erfaring er verdt en hel ...' - sitater James Russell Lowell

Diana Vreeland Sitater

'Rosa er det marineblå i India.' - Sitater Diana Vreeland

Fannie Flagg Sitater

'Husk at hvis folk snakker bak ryggen din, ...' - siterer Fannie Flagg

Billy Idol Quotes

'Rock er ikke kunst, det er slik vanlige mennesker snakker.' - Sitater fra Billy Idol

John F. Kennedy Sitater

'Overensstemmelse er frihetsfanger og ...' - siterer John F. Kennedy

John Heywood Sitater

'Ingen ting er umulig for et villig hjerte.' - Sitater John Heywood

Albert Hammond, Jr. Sitater

'Carl Sagans' Pale Blue Dot 'er der jeg ...' - sitater Albert Hammond, Jr.

Antoine de Saint-Exupery sitater

'Kjærlighet består ikke i å stirre på ...' - sitater Antoine de Saint-Exupery

Stanislaw Jerzy Lec Sitater

'Du kan lukke øynene for virkeligheten, men ...' - siterer Stanislaw Jerzy Lec

John Donne Sitater

'For guds skyld hold tungen din, og la meg elske.' - Sitater John Donne

Joyce Meyer sitater

Ord er kraftige; hvis du endrer ord, ... ... - siterer Joyce Meyer

Jenny Weber Sitater

'Hvis en mann snakker i skogen, og der ...' - siterer Jenny Weber

Clarence Darrow Sitater

'Ekte patriotisme hater urettferdighet i sin egen ...' - siterer Clarence Darrow

Charles Dickens sitater

'Ingen er ubrukelige i denne verden som lyser ...' - siterer Charles Dickens

Winston Churchill sitater

'Hvis Hitler invaderte helvete, ville jeg gjort det ...' - siterer Winston Churchill